Usługi - IMG Biuro Rachunkowe

Usługi

Usługi

Pomoc w zakładaniu firmy

Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej. Jeśli masz pomysł na własny biznes, chętnie pomożemy zaoszczędzić Twój cenny czas i nerwy. Przeprowadzimy Cię przez cały proces formalności związanych z założeniem firmy.

 • Założenie firmy w CEIDG
 • Zgłoszenie do ZUS
 • Zgłoszenie jako czynny podatnik podatku VAT
 • Założenie konta bankowego

Jeśli zdecydujesz się na długofalową współpracę z naszym biurem, oferta dotycząca pomocy w założeniu firmy będzie w cenie usług księgowych i jest bezpłatna.

Usługi

Pełna Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych, oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży
  obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP
 • sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (Bilans, Rachunek zysków i strat).

Usługi

Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • ustalenie wysokości należnego podatku dochodowego
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT

Usługi

Kadry i Płace

 • sporządzanie list płac
 • sporządzenie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie dokumentacji zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa

Usługi

ZUS

 • sporządzanie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych
 • wysyłanie deklaracji ZUS w ustawowych terminach
 • wyliczanie składki zdrowotnej

Usługi

Ewidencja ryczałtu

 • Ryczałt to dla niektórych przedsiębiorców bardzo opłacalna forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Na czym dokładnie polegają jego zalety i kiedy podatnik może się zdecydować na ryczałt? Na te i inne pytania dotyczące danej formy opodatkowania, staramy się odpowiadać podczas spotkania z zainteresowanym podatnikiem.

Usługi

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym.

Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania zależy od wielu czynników.

Przede wszystkim należy przeanalizować pytania :

Kto może korzystać z karty podatkowej?
Kiedy można skorzystać z karty podatkowej?
Jakie mamy prawa i obowiązki związane z opodatkowaniem w formie karty podatkowej?

Oferta

Nasze usługi

Usługi podatkowe

Księgowość

Doradztwo biznesowe

Zakładanie działalności

Obsługa kadrowo-płacowa